Podjetje

Podjetje je bilo ustanovljeno z namenom proizvajanja belih sort vina za staranje v Vipavski dolini, ki je bila že v času Avstro-ogrske poznana kot prestižna vinorodna cona.

Kmetija je nastala z nakupom več opuščenih vinogradov različnih lastnikov, ki so tako zaradi geološke sestave tal kot lege, primerni za proizvodnjo vin z velikim potencialom. Večina vinogradov je v okolici slikovite vasice Goče, ki je znana po številnih kamnitih obokanih kleteh.

V vinogradu izvajamo ekološki način kmetovanja, v kleti pa poskušamo ohraniti sadnost in tipične značilnosti teritorija.